Història del Mercat Cobert

historia mercat cobertEl fet que, sobretot el peix, s’hagués de mercadejar a l’aire lliure, més concretament al passeig i a la Rambla Vidal (des de l’any 1753) va fer que en la segona meitat de s.XIX i els primers anys del segle XX, a Sant Feliu es parlés molt de la necessitat de construir una plaça coberta on instal·lar-hi de manera definitiva els llocs de venda de carn i peix.

Però no és fins l’any 1927 que l’Ajuntament va encarregar a l’arquitecte municipal el projecte i la corresponent memòria així com el pressupost i el plec de condicions facultatives i econòmiques. Al novembre de 1930 es varen acabar definitivament les obres i se’n va fer la recepció provisional. Des de llavors, s’han efectuat dues remodelacions: una per a reformar el teulat i l’altre per a reformar l’interior. Actualment el mercat cobert disposa d’un total de 15 parades.

L'edifici del Mercat

Es tracta d’un edifici de planta baixa amb soterrani, de persianes i vidres opacs a totes les obertures. L’estructura general de la coberta és metàl·lica, amb pilars de ferro laminat en forma de creu. És un edifici de notable interès com a obra projectada per Joan Bordàs (signat físicament en les seves parets) i que figura físicament a les guies i inventaris d’arquitectura de la província. Per això es va catalogar com a bé d’interès local a conservar i protegir per part de l’Ajuntament i, com a tal, és inclòs en el “catàleg del patrimoni arquitectònic i d’elements d’interès històric i artístic de Sant Feliu de Guíxols”.

La seva construcció es va iniciar el 1927 i es va finalitzar el novembre de 1930, se’n va fer la recepció provisional, essent-hi present l’alcalde Ramón Bonet i Coll, el tinent d’alcalde delegat de foment Josep Palahí i Auter, l’arquitecte municipal Joan Bordàs Salellas i el constructor de l’obra Narcís Franquesa Vall-llosera. Cap als anys 70, el mercat cobert es va innovar introduint-hi una millora tecnològica: el fred. Les parades de carnisseries, xarcuteries i polleries varen adequar les seves parades amb vitrines adequades per a mantenir en òptimes condicions els seus productes. Les parades del peix es varen mantenir de la mateixa manera. 

En l’actualitat, el mercat cobert municipal ha sofert dues importants remodelacions. La primera, data del 1998 on es va reformar tota la teulada i en la segona; iniciada a l’any 2010 i acabada al 2011, s’ha remodelat tot l’interior del mercat incloent la planta semi-soterrani donant una visió més moderna però tinguent en compte les necessitats comercials actuals i reflexant la història de Sant Feliu i dels seus avantpassats.

Diputació de Girona
Catalunya emprèn
Fons Social Europeu