Guia de bones pràctiques en al prevenció del COVID-19 per a ESTABLIMENTS sector comercial, comerç a distància i abastiment de zones rurals

Guia de bones pràctiques en al prevenció del COVID-19 per a ESTABLIMENTS sector comercial, comerç a distància i abastiment de zones rurals sense locals comercials ( venedors ambulants i/o itinerants).

Després de la Conferència Sectorial extraordinària en matèria de COMERÇ  de la Federación de Española de municipios i províncias, aquest ens ha creat dos Guíes de Bones Pràctiques dirigides als comerços:
 
La primera Guía,  MEDIDAS DE CONTENCIÓN DEL COVID-19 EN EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL A DISTANCIA Y ABASTECIMIENTO DE ZONAS RURALES SIN LOCALES COMERCIALES, està dirigida al desenvolupament de l'activitat de venda de productes on-line i/o per telèfon i la venda itinerant en municipis que no disposen de locals comercials. Són de gran importància les mesures referides a l'abastiment de zones rurals, ja que van dirigides als venedors ambulants i / o itinerants
La segona Guía,  GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR COMERCIAL, va dirigida als establiment comercials que resten oberts d'acord amb l'establert pel Reial Decret 463/2020. Conté, entre altres, recomanacions de protecció davant el virus, mesures d'higiene del personal, d'higiene a l'establiment, mesures organitzatives,  mesures de protecció dels treballadors/es o d'abastiment.
Per elaborar aquestes guies de bones pràctiques s'han tingut en compte les diferents instruccions i recomanacions elaborades pel Ministerio de Sanidad.
 *Fitxers adjunts a sota*

0
0
0
s2sdefault
Diputació de Girona
Catalunya emprèn
Fons Social Europeu