Campanya #comerçdAQUI

NL_comerç_proximitat.png
 

Tens un negoci local a Sant Feliu de Guíxols? Et donem visibilitat!

Amb motiu del dia europeu del comerç de proximitat que se celebra el 9 de maig, engeguem una campanya per xarxes socials perquè puguis arribar a més gent.

 

Com ho farem?

Us vindrem a fer una visita per grabar un vídeo-píndola on ens presenteu el vostre negoci, la història que hi ha al darrera i els trets més diferencials amb l'objectiu de donar més visibilitat als negocis locals.

Cada divendres, a partir del 9 de maig i sota el hashtag #comerçd'AQUI, compartirem al nostre perfil d'Instagram (@promoguixols) empreses locals,

 

Qui hi pot participar?

Qualsevol negoci local de Sant Feliu de Guíxols

Com m'hi puc apuntar?

Responent aquest mateix mail, enviant un correu a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. o escrivint-nos a través del nostre compte d'Instagram @promoguixolsPrograma KIT DIGITAL

foto_article.jpg
 

El programa KIT DIGITAL ofereix ajuda econòmica en forma de bons digitals per accedir a les solucions que millor s’adaptin al teu negoci, donant-te suport en el procés de transformació digital de la teva empresa.

Podran ser beneficiaris d’aquests ajuts les petites empreses i els autònoms amb domicili fiscal ubicat en territori espanyol.  

Els segments de beneficiaris són els següents:  

  • Segment I: Petites empreses d’entre 10 i 49 treballadors,  fins a 12.000 €
  • Segment II: Petites empreses o microempreses d’entre 3 i menys de 10 treballadors,   fins a 6.000 €
  • Segment III: Petites empreses o microempreses d’entre 0 i menys de 3 treballadors,  fins a 2.000 €

 

Terminis des presentació de sol·licituds:

  • Segment I (entre 10 i 49 treballadors) s’iniciarà el dia 15 de març de 2022  i finalitzarà el 15 de setembre de 2022 a les 11:00h. [FINALITZAT]
  • Segment II (entre 3 i menys de 10 treballadors) s’iniciarà el dia 2 de setembre de 2022 i finalitzarà el 2 de setembre de 2023 a les 11:00h[FINALITZAT]
  • Segment III (entre 0 i menys de 3 treballadors) s'iniciarà el dia 20 d'octubre de 2022 i finalitzarà el 20 d'octubre de 2023 a les 11:00h

 

Trobareu més informació en el següent enllaç: https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/30/pdfs/BOE-A-2021-21873.pdf


Primers premis IMPULS a l'Emprenedoria


Premis.png

 

La sala Abat Panyelles del Monestir de Sant Feliu de Guíxols va acollir el passat dijous, la celebració dels ‘primers premis Impuls a l'Emprenedoria’ organitzats per l'institut Sant Feliu de Guíxols.

Durant l'acte es van lliurar els premis als guanyadors seleccionats entre els 39 projectes presentats a concurs. Es van repartir un total de 8 premis, un per cadascun dels cicles formatius de l'institut, sis per alumnat i ex-alumnat de Grau Mitjà i dos per alumnat i ex-alumnat de Grau Superior.

Els premis consistien en un xec de 600 € a bescanviar en els comerços de Sant Feliu de Guíxols adherits a la iniciativa. L'import d'aquests ha estat possible gràcies a una subvenció rebuda del programa Next Generation de la Unió Europea i el Ministeri d'Educació i FP.

La convocatòria ha estat un èxit de participació i ha rebut el suport de representants de les institucions locals, empresarials i comercials de Sant Feliu de Guíxols, Santa Cristina d'Aro i Castell-Platja d'Aro.


Decret signat el dia 26.05.2020 sobre autorització expositors comercials a l'exterior

 Adjunt decret signat el passat 26 de maig de 2020 sobre l' autorització expositors comercials a l'exterior

DECRET D'ALCALDIA
En el BOE del 14 de març de 2020  es va declarar l'estat d'alarma  per a la gestió de la  situació de  la  crisi sanitària ocasionada pel  COVID- 19  mitjancant Reial  Decret  463/2020  del  14 de març.

En el BOE  núm.  130,  de 9 de  maig de 2020,  a l'article  13  de l'Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, es determinen les mesures  relatives a la higiene dels clients en el interior  del establiments i  locals així com a mercats  a l'aire lliure o de venda no sedentària a la via pública  a la  fase  1, determinant obligatòria  la  desinfecció  de  mans abans  d'accedir  a  l'interior  del  local,  la prohibició  d'exposar  productes  de  prova  no  destinat  a  la  venda  com  a  cosmètics o similars  que   impliquin   manipulació  directa  per  successius  clients  i   la   obligatorietat d'higienitzar la peça  de roba cada vegada que  un client la  manipuli.
En el BOE  138  del  16 de maig de 2020, a l'article  15 de l'Ordre SND/414/2020, de  16 de maig es determinen  les  mesures  relaiives a la higiene dels  clients a linteríor d'establiments  i  locals  i en els  mercats  a l'aire  lliure  o de venda  no sedentària  a la  via  pública  a la  fase  2, a  la  que el nostre municipi entrara en uns dies, mantenint les mesures  de prevenció  esmentades al parágraf precedent i establint,  a més, en el seu punt 4 que:  els establiments i locals comercials, així com els  mercats   a  l'aire  lliure  o  de  venda   no  sedentària  a  la  via  pública,   que  tinguin  zones d'autoservei,  haurà  de prestar  el servei  un treballador de l'establiment o local  o mercat  a l'aire lliure o de  venda  no  sedentària en  la  via  pública  amb  la  finalitat d'evitar  la manipulació directa dels productes per part dels clients.
En  aquests  moments, els esforços  de   I'Ajuntament  estan  destinats a  controlar  i   reduir  la propagació de la  malaltia i  evitar en la  mesura  del possible l'impacte econòmic que les  mesures derivades de l'estat alarma  afectin als nostres ciutadans,
Donada que la  exposició de  productes a  un expositor comercial col·locat  a  l'exterior  de l'establiment pot ser un element de risc de contagi de la malaltia, donat que no es pot garantir la higienització continua del producte  exposat  ni el  control  per  part  del  treballador del  cormerç minorista  de la manipulació  d'aquests productes per part deis clients  i/o vianants.
D'acord amb l'exposat:
DISPOSO:
Primer.-   Prohibir   la  exposició   de  productes   i    mercaderies  a  l'exterior  de  les   botigues   i establirnents comercials fins a nova ordre d'aquest ajuntament,  que es dictarà en funció de  les mesures  necessàries per prevenir la propagació  de l'epidèrmia  del  COVID-19.
Segon.- Suspendre   temporalment  les autoritzacions d'ocupació de via pública  destinades a  la col·locació d'expositors comercials, d'acord amb el referit al punt anterior.
Tercer.- El referit al punt anterior suposarà la reducció, i  corresponent devolució, de la taxa per ocupació de via pública per aquelles autoritzacions concedides amb anterioritat a la entrada en vigor de  l'estat d'alarma pcr tot  el  període que es prolongui  la  suspensió  de  l'ocupació  de l'espai públic exterior.
 Ho mana i signa l'alcalde, en la data a dalt assenyalada, i ho certifica el secretari.
(Document signat electrónicament)

 


Diputació de Girona
Catalunya emprèn
Fons Social Europeu