Inscripció prèvia als ajuts extraordinaris per al manteniment de l’activitat econòmica de persones autònomes i microempreses enfront la COVID-19 (2021)


Presentació de sol·licituds

Des de les 9 del matí del 19 de febrer fins al 26 de febrer a les 3 de la tarda. 


Requisits per accedir-hi

 • Tenir el domicili fiscal en un municipi de Catalunya. 
 • Estar en situació d'alta al RETA o a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA abans de l'1 de gener de 2021 i mantenir la seva alta de forma ininterrompuda com a mínim, fins al 28 de febrer de 2021.
 • La base imposable de l’impost sobre la renda de les persones físiques de l'exercici fiscal 2019  de la persona sol·licitant ha de ser igual o inferior a 35.000 euros, en cas d'acollir-se al sistema de tributació individual, i d'igual quantia, amb relació a la part de la base imposable corresponent al sol·licitant, en cas d'acollir-se al sistema de tributació conjunta. 
 • El rendiment net de l'activitat durant tot el 2020 no ha de superar l'import de 17.500 euros. En cas que la darrera alta com a persona treballadora autònoma sigui posterior a l'1 de gener de 2020, l'import del rendiment net de l'activitat no pot superar el resultat de multiplicar el número de dies d’alta com a persona treballadora autònoma durant l'any 2020 per 47,95 euros.
 • Complir  els requisits previstos a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
 • No tenir ajuts atorgats d’acord amb la Resolució TSF/1270/2020, de 3 de juny, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió de subvencions per afavorir l’autoocupació de joves inscrits al programa de Garantia Juvenil per a l’any 2020, en el marc del pla de xoc del Decret llei 16/2020, de 5 de maig, de mesures urgents complementàries en matèria de transparència, ajuts de caràcter social, contractació i mobilitat per fer front a la COVID-19.

Tota la informació AQUÍ

Inscripcions AQUÍ


0
0
0
s2sdefault

Joves en pràctiques 2020-2021

Contractació en pràctiques de joves beneficiaris del programa de garantia juvenil a Catalunya.

L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols contractarà aquest mes d’octubre a 3 joves menors de 29 anys que hagin finalitat estudis universitaris, de formació professional de grau mig o superior o certificats professionals, que estiguin inscrits al Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) com a demandants d’ocupació no ocupats i al programa de Garantia Juvenil.

+ INFO


0
0
0
s2sdefault

OBERTA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER ALS ESTABLIMENTS DE RESTAURACIÓ I D'ESTÈTICA I BELLESA AFECTATS PER LES RESTRICCIONS.

A partir de demà, dimecres 28 d'octubre a les 9 del matí, es podrà fer la sol·licitud de la línia d'incentius als sectors de la restauració i centres d'estètica i bellesa afectats econòmicament per la COVID-19.

Les subvencions s'adrecen a autònoms i pimes dedicades a la restauració o que siguin titulars d'un centre d'estètica i bellesa que estan obligats al tancament per les mesures de salut pública per a la contenció de la pandèmia de la COVID-19 a Catalunya.


La quantia de la subvenció serà de fins el 100% de les despeses subvencionables amb una quantia màxima de 1.500 euros per sol·licitant per a despeses realitzades de l'1 de gener al 31 de desembre de 2020. 


Les despeses subvencionables seran despeses fixes d'estructura tals com lloguers, compres de producte, inversions en transformació digital o qualsevol altra despesa derivada de dur a terme l'acció o accions corresponents. No seran despeses subvencionables: sous i salaris, amortitzacions i rentings o qualsevol despesa de caràcter intern que no compti amb una factura emesa per part d'un tercer.


El termini finalitza el 17 de novembre o fins a exhaurir pressupost. El criteri d'atorgament de la subvenció serà per l'ordre cronològic de la presentació de les sol·licituds.
Les sol·licituds es podran presentar pel Canal Empresa, pàgina web del Departament d'Empresa i Coneixement o a la pàgina web del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya.  Es podrà sol·licitar a través dels sistemes de signatura electrònica admesos per la Seu electrònica. Serà admès el sistema IdCAT Mòbil o DNI electrònic. 


Documentació requerida: model normalitzat del formulari de la sol·licitud que estarà disponible a partir que s'obri la convocatòria. Documentació complementària: declaració responsable i fotografia de la façana i de l’interior de l’establiment.


Les subvencions es cobraran un cop publicades les resolucions de les sol·licituds i una vegada justificades les despeses. La línia és compatible amb qualsevol línia d'ajut de l'estat o la Generalitat. 

Podeu accedir al 
vídeo de la presentació  de la subvenció així com a les preguntes freqüents. 

TOTA LA INFORMACIÓ AQUÍ


0
0
0
s2sdefault

Com gestionar els conflictes en l'àmbit de l'atenció a les persones (Covid19)

Els professionals que treballen en l'atenció a les persones (restauració, comerç, atenció al públic,...) sovint es troben amb conflictes amb els clients/es que incompleixen les mesures per a la contenció de la Covid-19.

Per aquest motiu,  Dipsalut ha elaborat un document que conté idees clau a l'hora de gestionar aquest tipus de conflictes i situacions de tensió. El document ha estat elaborat amb la col·laboració de Pimec Girona. 

 

Adjunts:
Descarregar aquest arxiu (ORIGINALS_FLIYER_CONFLICTE_COMERCIANTS_PDF.pdf)Document per descarregar813 kB28 Descàrregues

0
0
0
s2sdefault

Ajuts en forma de garantia per al finançament de les empreses d'economia social

El passat 8 de juny de 2020, al DOGC número 8149 ha sortit publicada la resolució TSF/1222/2020, de 18 de maig, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió d'ajuts en forma de garantia per al finançament de les empreses de l'economia social per als anys 2020-2022.

El termini per a la presentació dels formularis de sol.licitud és del 9 de juny de 2020 al 31 de desembre de 2022.

Poder ser beneficiàries d'aquesta línia d'ajuts les empreses amb seu social o activitat a Catalunya següents:

 • Les empreses que tinguin forma de societat cooperativa
 • Les societats laborals
 • Les federacions de les entitats de l'economia social
 • Les societats agràries de transformació
 • Les empreses d'inserció, els centres especials de treball i les entitats promotores d'aqeusts, com a empreses que actuen en el mercat protegit de treball i que tenen com a objectiu la integració laboral de persones amb discapacitat i amb risc d'exclusió social.
 • Les persones físiques, en cas d'aportació de capital a entitats amb alguna de les formes jurídiques previstes.
 • Les fundacions i les associacions que realitzin una activitat econòmica inscrites al Registre d'entitats, serveis i establiments de serveis socials (RESES) del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

TOTA LA INFORMACIÓ AQUÍ


0
0
0
s2sdefault
 • 1
 • 2
Diputació de Girona
Catalunya emprèn
Fons Social Europeu